ویژه گیهای میز مدیریت

هنگامی که صحبت از مبلمان اداری به میان می آید اولین چیزی که در ذهن مخاطبین شکل می گیرد گزینه میز مدیریت می باشد این میز درطراحی دفاترنقش به سزایی دارد.
برای مثال میز مدیریت وکیوم از جمله مواردی است که نشان دهنده ابهت و جایگاه مناسب یک مدیرلایق است .امروزه طراحی میزهای مدیریت شیک به نوعی ارتباط مستقیم با پیشرفت تکنولوژی  دارند برای مثال در گذشته میزهای مدیریت برای استفاده از کامپیوتر نیازمند فضای زیادی بودند در صورتی که طی سالهای اخیر با طراحی سیستمهای جدید دیگر نیازی به فضایی برای قرار گیری جای کیس یا مانیتورهای بزرگ نمی باشد.
باید این نکته را در طراحی میز مدیریت شیک مد نظر داشت که صندلی مدیران معمولا صندلیهای بزرگ با پشتی بلند می باشند که ارتفاع آنها قابل تنظیم است پس بهتر است ابعاد میز مدیریت وکیوم چه از نظر طول ،عرض و چه از نظر ارتفاع شرایطی را مهیا سازد که مدیران طی ساعات کار طولانی دچار کوفتگی عضلات  و درد استخوان نشوند.
برای در نظر گرفتن ابعاد ایده آل و استاندارد توجه به فاکتورهای انسانی حائز اهمیت است. اجزای میز مدیریت باید بنحوی طراحی شوند که حرکات کاربر را محدود نکنند و بخوبی در دسترس باشند. انواع میز ها مانند میز کارشناسی و میز مدیریت باید عاری از هر گونه تیزی و فلزهای برجسته باشد تا در طی استفاده از میز به کاربر آسیبی نرسد. پانل جلوی میز کارشناسی یا میز مدیریت یکی از قسمتهای مهم میز مدیریت است زیرا هم به زیبایی میز مدیریت و هم در تعریف حریم مدیر نقش مهمی دارد از این رو بهتر است پانل میز مدیریت یا میز کارشناسی یا میز کنفرانس باید تا حد امکان به زمین نزدیکتر باشد تا داخل میز از بیرون قابل روئیت نباشد.
تولید میز مدیریت  برای تولید کنندگان مبلمان اداری نشانه توانمندی .ذوق.و دقت تولید کننده می باشد.